Imprimeix

VALORS
Valors com ara la solidaritat, el compromís, la qualitat o la innovació són claus pel desenvolupament de les nostres polítiques i serveis a les persones.


A la Fundació creiem que tot el que fem ha d’estar alineat amb uns valors que donen sentit a cadascuna de les nostres decisions i accions. Aquest valors són com un eix vertebrador que orienten els nostres esforços per actualitzar la nostra visió i missió en la nostra activitat diària.

LA FUNDACIÓ

iso9001

  Plataforma web amb el suport de: